Rodziny Nazaretańskie

Ruch Rodzin Nazaretańskich

W naszej parafii spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy Św. o godz. 18:00, zjazdy diecezjalne – w trzeci piątek każdego miesiąca, a ponadto w czasie wakacji jest możliwość wyjazdu na rekolekcyjny turnus rodzinny, trwający od siedmiu do dziesięciu dni.

Spotkanie formacyjne RRN w “sali na górze”

20140220161524

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dejczer, który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Pomimo międzynarodowego charakteru Ruch funkcjonuje w oparciu o strukturę diecezjalną, podkreślając więź z Kościołem lokalnym. W diecezjach kierują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych. Wspólnotami kierują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami.
Rodziny Nazaretańskie cechuje:

  • dążenie do pełnej komunii z Chrystusem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa,
  • ideał Nazaretu realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu,
  • częste uczestnictwo we Mszy św. oraz stała łączność z darem Eucharystii
  • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in.. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga
  • maryjność wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła
  • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w  Kościele szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec kapłanów i biskupów.

Z Księdzem Biskupem Henrykiem podczas wizytacji

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu, w środy, po Mszy Świętej, w sali na plebanii. Grupa rozpoczęła działalność z błogosławieństwem księdza proboszcza, Stanisława Pindery, a jej pierwszym opiekunem został ksiądz Konrad Jaśkiewicz. Obecnie moderatorem wspólnoty jest ks. Marcin Przytuła. W trakcie spotkań, po wspólnej modlitwie rozważamy fragmenty książek i zeszytów formacyjnych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, próbując dostrzegać ich sens w świetle wiary.

Spotkania mimo pandemii

Twórcą Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest ksiądz Tadeusz Dajczer, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ruch istnieje dwadzieścia kilka lat, powstał w Polsce, stworzony przez Polaka, ale obecnie ma na całym świecie wielu więcej wyznawców niż w naszej Ojczyźnie. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o nim, że to pierwszy ruch świeckich, który dba o ubogacenie życia wewnętrznego członków, zachęca do modlitwy i kontemplacji. Jest w nim miejsce dla osób świeckich i dla konsekrowanych, a mimo „Rodzin” w nazwie jest propozycją rozwoju duchowego, zarówno dla małżeństw, rodzin, jak i osób, realizujących swoje życiowe powołanie w życiu samotnym.

Ruch Rodzin Nazaretańskich opiera swoją duchowość na testamencie Jezusa Chrystusa, który z Krzyża przekazał na ręce świętego Jana – wszystkim wierzącym. Maryja została nam przekazana jako Orędowniczka, Pośredniczka, Wspomożycielka, a przede wszystkim – Matka. Życie w komunii z nią jest doskonała drogą do komunii z Bogiem. Dzięki Jej pokorze i świętości możemy błagać, aby to Ona w nas i za nas składała Bogu ofiarę z naszej małości i skruchy wobec Jego Nieogarnionej Miłości. Ta duchowa droga może być realizowana przez praktykowanie Eucharystii, przez adorację Krzyża i Najświętszego Sakramentu, przez rozważanie Pisma Świętego oraz pism formacyjnych, a także przez kierownictwo duchowe kapłana, który pomoże przeprowadzić przez różnorodne próby wiary.

nazaretki

Nazaretki na Zjeździe Diecezjalnym w Mniszku

Rekolekcje wakacyjne – Czarna Góra 2018

Rekolekcje – Czarna 2020

Na Dniu Skupienia w Zwoleniu - 2022

Na Dniu Skupienia w Zwoleniu – 2022

Zapraszamy na spotkania osoby, które są zainteresowane rozwojem własnej duchowości.
opr. Anna B.