Pogrzeb

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności pogrzebu:

– akt zgonu;
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej);
– jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
– jeżeli zmarły nie należał do parafii wymagana jest zgoda ks. proboszcza.

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy św. i pogrzebu należy skontaktować się z Kancelarią Parafialną osobiście, a jeśli to nie możliwe to telefonicznie 41 273 2911.

Aby uniknąć problemów z ustaleniem godziny mszy św. pogrzebowej prosimy najpierw zgłosić się i ustalić godz. mszy św. w Parafii, a potem w Zakładzie Pogrzebowym.