Rodzina Różańcowa

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą św. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

Prezes Zelatorka – p. Anna Świrta

Zastępca prezesa – p. Mirosława Sepiół

Sekretarz rady zelatorów – p. Stanisława Kłos

Opiekun duchowy – ks. Marcin Przytuła

Koła Żywego Różańca parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

Koło p.w.
MB Nieustającej Pomocy
zelatorka – Maria Lisowska; 
Koło p.w.
MB Niepokalanie Poczętej
zelatorka –  Mirosława Sepiół 
Koło p.w.
MB Częstochowskiej
zelatorka – Janina Pytel;zastępca – Anna Śniegucka
Koło p.w. MB Fatimskiejzelatorka –  Anna Marczak,zastępca –Maria Nosowicz
Koło p.w. św. Annyzelatorka – Anna Jedlikowska;zastępca – Stanisława Kłos
Koło p.w. św. Antoniegozelatorka – Teresa Osowska 
Koło p.w. św. Barbaryzelatorka – Maria Śliwa; zastępca – Irena Kiełbasa
Koło p.w. św. Elżbietyzelatorka Julia Ołowiak;zastępca – Maria Gołda
Koło p.w. św. s. Faustynyzelatorka – Mirosława Więckiewicz;zastępca – Anna Świrta
Koło p.w. św. Franciszkazelatorka – Małgorzata Zapała 
Koło p.w. św. Józefazelatorka – Jadwiga Ulińska;zastępca – Krystyna Dobrucka
Koło p.w. św. o. Maksymilianazelatorka – Lucyna Driańska; 
Koło p.w. św. o. Piozelatorka – Anna Druzic;zastępca – Dorota Urban
Koło męskie p.w.
św. Jana Pawła II
zelator – Wiesław Salwa