Rada Parafialna

Parafialna rada duszpasterska (concilium pastorale) jest organem doradczym w parafii, która ma na celu pomoc proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego w powiązaniu z życiem Kościoła powszechnego. Przed objęciem funkcji członkowie Rady złożyli następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką”. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji radomskiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii. W naszej parafii Rada Parafialna istnieje od początku jej istnienia. Początkowa Rada Parafialna nazwana była Komitetem Budowy Kościoła.  Po konsekracji kościoła pierwszy Proboszcz Parafii, Ks. Infułat Stanisław Pindera powołał do istnienia Radę Parafialną. Zawsze w skład Rady Parafialnej wchodzą: proboszcz, wikariusze, sekretarz rady Helena Prokop oraz organista Krzysztof Zajchowski. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady powołani przez Proboszcza Parafii. 

I KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 1991 – 1995 (przewodniczący – Leszek Waksmundzki)
II KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 1995 – 1999 (przewodniczący – Leszek Waksmundzki)
III KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 1999 – 2003 (przewodniczący – Andrzej Rojek)
IV KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 2003 – 2008 (przewodnicząca – Anna Babicka)
V KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 2008 – 2012 (przewodnicząca – Anna Babicka)
VI KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 2013 – 2016 (przewodniczący – Ryszard Nosowicz)


VII KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 2016 – 2020 (przewodniczący – Łukasz Hamera)


VIII KADENCJA RADY PARAFIALNEJ – 2020 – 2024 (przewodniczący – Radosław Malinowski)

13 grudnia została zwołana przez Ks. Proboszcza Andrzeja Kanię kolejna kadencja Rady Parafialnej. Obecnie Radzie przewodniczy Ks. Proboszcz Andrzej Kania, sekretarzem Rady została powołana Zuzanna Kędziora zaś skarbnikiem Grażyna Ronduda. 

Radę Parafialną w latach 2020-2024 stanowić będą

Ks. Proboszcz Andrzej Kania
Ks. Infułat Stanisław Pindera (I Proboszcz Parafii)
Ks. Damian Spiżewski
Ks. Karol Kostecki
Radosław Malinowski (przewodniczący RPar.)
Helena Prokop (honorowy sekretarz Rady Parafialnej)
Zuzanna Kędziora (sekretarz RPar.)
Krzysztof Zajchowski
Szczepan Mróz
Bożena Bętkowska
Lidia Mergalska
Marta Pawlińska – Woźniak
Małgorzata Bachurska 
Sylwia Babicka 
Jarosław Niewczas
Łukasz Cieśla
Ewelina Suchecka
Elżbieta Kisińska
Joanna Tusińska
Mirosław Śniegucki
Kamil Kuzia
Małgorzata Zaczyńska
Iwona Nowacka
Anna Świrta
Jolanta Kubik
Anna Sionek
Grażyna Ronduda
Zbigniew Lipiec
Jarosław Bujak
Zbigniew Zawisza
Leszek Kucharski
Sebastian Piwowarczyk
Krzysztof Zuba
Iga Hamera