Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu. Trzeba uważnie słuchać ogłoszeń, bądź wyszukiwać informacji w którą dokładnie niedzielę września to przygotowanie się rozpocznie. Kandydaci do bierzmowania, którzy pragną do niego przystąpić powinni złożyć w odpowiednim czasie deklarację o gotowości rozpoczęcia przygotowania do tego sakramentu. Taką deklarację otrzymają od swoich duszpasterzy. Kandydat w każdą niedzielę uczestniczy we Mszy świętej, bierze czynny udział w katechezie, uczestniczy w nabożeństwach, które duszpasterz wskaże oraz w spotkaniach formacyjnych. Jest to niezmiernie ważne, aby jak najlepiej przygotować się bierzmowania,
a przy tym wzmaniać swoją wiarę i relację z Bogiem, by świadomie i dobrowolnie przyjąć sakrament bierzmowania.