Diakonia Modlitwy

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…). Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.” 

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki założyciel Ruchu Światło-Życie

Po rocznej modlitwie w uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2018 roku powstała diakonia modlitwy. Około 30 osób było gotowych modlić się w intencjach podanych przez potrzebujących pomocy modlitewnej. Na stronie parafii została założona zakładka „Księga modlitwy”, gdzie w sposób elektroniczny można wysyłać intencje. Patronem diakonii został Św. Jan Paweł II, a opiekunem duchowym ks. Proboszcz. 

Zadaniem diakonii jest codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca w intencjach podanych na stronie „Księga modlitwy” i „Pod twoją obronę..” za członków diakonii. Spotykamy się raz w miesiącu w pierwszy czwartek. Nasze spotkanie rozpoczynamy od Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19:00 do 20:00. Adorujemy Pana Jezusa razem innymi parafianami najpierw w ciszy przez pół godziny, a następnie muzyką, śpiewem i modlitwą przygotowaną przez diakonię muzyczną razem z diakonią modlitewną. Po adoracji słuchamy konferencji naszego opiekuna Księdza Damiana. Obecnie do diakoni modlitwy należą 43 osoby, a do diakoni muzycznej, która nas wspomaga 15 osób.

Do diakonii modlitwy mogą należeć wszyscy, osoby należące do różnych wspólnot, które chcą poświęcić trochę swojego czasu na codzienną modlitwę. Założeniem diakonii jest pogłębienie życia modlitwą, która jest podstawą do każdego działania.W posłudze Diakonii Modlitwy ma ona podwójne zadanie: pierwsze z nich ma na celu przemieniać i umacniać wszystkich członków diakonii oraz pomóc w rozwijaniu łaski Bożej, na co dzień w ich życiu. Drugie zaś to modlitwa za Kościół, diecezję, Ruch Światło-Życie i podejmowane przez jego członków inicjatywy. Diakonia wspiera modlitwą poszczególne osoby czy wspólnoty, które proszą o modlitwę.

Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w diakonię modlitwy.

Jola i Wadiusz Chochół (moderatorzy) tel. 603537673.