W sobotę 27 maja pochodzący z naszej parafii diakon Bartosz przyjął z rąk JE. Ks. Bp Marka Solarczyka święcenia kapłańskie. Dzień później o godz. 12.30 celebrował poraz pierwszy MSzę świętą i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

Życzymy Księdzu Bartoszowi przede wszystkim Bożych łask i wytrwania w powołaniu kapłańskim.