Od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Jezusowi Chrystusowi dziękujemy za to, że pozostał z nami realnie obecny w sakramentach, a przede wszystkim w Eucharystii. Mszy świętej na rozpoczęcie Triduum Paschalnego przewodniczył Ksiądz Infułat. W trakcie tej Mszy był obrzęd mandatum – umycia nóg. Jak Jezus mył uczniom nogi, tak i my powinniśmy się wzajemnie miłować.