Poniedziałek, 23 stycznia od g. 15.30 ul. Hauke Bosaka 4
Wtorek, 24 stycznia od g. 15.30 ul. Hauke Bosaka 5
Środa, 25 stycznia od g. 15.30 ul. Pustowójtówny 1 i 3
Czwartek, 26 stycznia od g. 15.30 ul. Jana Pawła II 29 i ul. Paderwskiego – domy prywatne i blok nr 11
Piątek, 27 stycznia od g. 15.30 KOLĘDA DODATKOWA W BLOKACH po wcześniejszym uzgodnieniu
Sobota, 28 stycznia od g. 9.00 KOLĘDA DODATKOWA W DOMACH PRYWATNYCH po wcześniejszym uzgodnieniu.