Home Złoty Jubileusz Księdza Infułata

Złoty Jubileusz Księdza Infułata

Złoty Jubileusz Księdza Infułata

Dawno nie brzmiał tu tak donośnie i radośnie hymn dziękczynienia “Ciebie Boga wysławiamy!”. 14 czerwca nasza parafia świętuje złoty jubileusz kapłaństwa swojego pierwszego, wieloletniego Proboszcza Ks. Inf. Stanisława Pindery.

Przed uroczystą Mszą św. ks. Karol Kostecki, wikariusz parafii, odczytał część listów gratulacyjnych, życzeń, e-maili, jakie od kilku dni napływają na adres Jubilata z różnych stron Polski i świata. Było wśród nich  specjalne papieskie błogosławieństwo z Watykanu, oraz życzenia od ks. kard. Zenona Grocholewskiego, przyjaciela ks. Stanisława Pindery. Wyrazy duchowej łączności nadesłał Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk były Nuncjusz Papieski i Prymas Polski – wielu parafian ma w pamięci jego wizytę u nas w roku 1991 i poświęcenie wówczas polichromii naszego kościoła. Słowa życzliwości nadesłali również biskupi: Pasterz Diecezji Włocławskiej ks. bp Wiesław Mering oraz wieloletni przyjaciel i towarzysz kapłańskiej drogi ksiądz Biskup Piotr Libera z Płocka. Gratulacje nadesłali także: Przeor Generalny Karl Heinz Haus z zakonu Communio in Christo w Niemczech którego członkiem od 33 lat jest nasz Jubilat. Zarówno Matka Teresa jak inni członkowie Zakonu kilkakrotnie gościli w naszej parafii jest też tablica upamiętniająca wielki wkład w budowę naszego kościoła ale i Seminarium Duchownego w Radomiu. Pozdrowienia przesłała Matka Anna Jakubowska przełożona generalna sióstr Franciszkanek od cierpiących w którym to zgromadzeniu posługuje siostra księdza infułata obecna na uroczystości. 

Eucharystię sprawowali z Jubilatem księża pracujący niegdyś z nim w Starachowicach: ks. Stanisław Rożejks. Władysław Sarwaks. Andrzej Kania, od roku proboszcz parafii MBNP.  

Homilię wygłosił Ksiądz Infułat. Podkreślił, że różne prace i dzieła, które wykonał przez lata swojego kapłaństwa, są dziełem Boga, “ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jubilat dziękował swoim zmarłym Rodzicom, wszystkim, którzy mieli wpływ na jego drogę życiową, współpracownikom, parafianom. 

Na zakończenie dziękczynnej Mszy św. piękną laudację, w imieniu parafian, wygłosiła Helena Prokop. Gratulacje i życzenia składała również Agata Wojtyszek, poseł na Sejm, zaprzyjaźnione małżeństwo Cisków, oraz księża: Władysław Sarwa, Stanisław Rożej i Andrzej Kania. Podczas uroczystości zaśpiewał parafialny chór Gaude Mater oraz Męska Schola Gregoriańska. 

Msza św. transmitowana była w Internecie. Wielu parafian i przyjaciół Dostojnego Jubilata łączyło się modlitewnie tą drogą, by wyrazić wdzięczność Bogu za kapłańskie życie Stanisława Pindery. Gdyby nie epidemia, duży, piękny kościół na Wanacji – dzieło ks. Infułata – nie pomieściłby wiernych wdzięcznych za duchowe i materialne dobra, jakich doświadczyliśmy przez Jego ręce. 

(por.) red. Jarosław Babicki (Tygodnik Starachowicki)

Biogram Ks. Infułata.

Święceń kapłańskich udzielił Ks. Infułatowi 13 czerwca 1970 r. w katedrze sandomierskiej Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski. W historię posługi kapłańskiej Ks. Infułata wpisało się duszpasterzowanie w parafiach Skrzynno, Malice Sandomierskie, Koniemłoty, Bliżyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Pionki i Starachowice. W latach 1979-1982 był organizatorem ośrodka duszpasterskiego w Lipiu koło Starachowic. W roku 1982 zostaje mianowany proboszczem naszej parafii i pełnił ten urząd przez 37 lat – do 2019 roku. Posłudze duszpasterskiej towarzyszyły studia. Najpierw w latach 1972-1974 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Później w latach 1999-2001 ze względu na pełnione funkcje admensutracyjne w diecezji odbył studia podyplomowe w WSB – National Louis University w Nowym Sączu. W latach 2003-2004 ukończył Studium profesjonalnej fotografii w Europejskiej Szkole Fotografii Profesjonalnej w Poznaniu rozwijając swoje fotograficzne pasje. W posłudze duszpasterskiej otrzymał ważne zadania do wykonania: budowniczy kościoła i zaplecza parafialnego naszej parafii, budowniczy Wyższego Seminarium Duchownego i wielu obiektów użyteczności duszpasterskiej w diecezji radomskiej. Z ramienia Sekretarza Episkopatu Polski był Współprzewodniczącym III Zespołu Orzekającego Komisji Majątkowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naszej diecezji pełnił i pełni funkcję Wikariusza Biskupiego  ds. administracji i finansów. Był koordynatorem przygotowań do papieskiej pielgrzymki w Radomiu. Pełni funkcję dziekana dekanatu Starachowice Południe. W latach 1991 – 2011 diecezjalny duszpasterz policji. 1992 założyciel i prezes zarządu fundacji seminaryjnej świętego Kazimierza z siedzibą w Radomiu. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat członek i aktualny przewodniczący Rady Ekonomicznej Diecezji, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Diecezji Radomskiej. W roku 1987  jako pierwszy polski kapłan w domu macierzystym w Mechernich w Niemczech złożył śluby zakonne na ręce założycielki zakonu Communio in Christo Matki Marii Teresy.

Obdarzony godnościami kościelnymi naprawie diecezjalnym i papieskim – kanonika honorowego i gremialnego Kapituły Katedralnej w Radomiu, Kapelana Honorowego jego świątobliwości Jana Pawła II, Szambelan Tajny Papieski, Prałat Honorowy jego świątobliwości Jana Pawła II i najwyższe oznaczenie Protonotariusza Apostolskiego, czyli Infułata. Wśród wielu odznaczeń państwowych i kościelnych polskich i zagranicznych na uwagę zasługuje:
– Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę;
– prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie – Garbis Papazian Award  
– Honorowy obywatel Armeni za utrwalenie i propagowanie piękna Armeni.
– Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Ministra Kultury Armeni.
– Medal “Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej”.
– Medal prof. Leonarda Lorentowicza za Zasługi dla Ciechocinka.
– Komandoria Missio Reconciliationis  za działalność dla dobra publicznego i wiele innych oznaczeń i dyplomów na polu artystycznym. Ducha jego posługi kapłańskiej określają słowa umieszczone na obrazku prymicyjnym: “Miłość twa Jezu niech rządzi mym życiem”.

Czas pandemii spowodował że Honorowi goście którzy mieli być obecny wśród nas odwołali swoje fizyczne uczestnictwo zapewniając o swojej duchowej łączności.  W pięćdziesiątą rocznicę święceń prezbiteratu łączyliśmy się duchowo z tymi którzy oglądali nas poprzez transmisję na naszym parafialnym kanale YouTube. Wielu przyjaciół i znajomych po zakończonych uroczystościach gratulowało pięknego jubileuszu a byli to przyjaciele księdza infułata z Edmonton, z Korei, z Bostonu, z Francji, z Niemiec, z Włoch i wielu innych miejsc na całym świecie.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com