Home Wdzięczni za odpowiedzialność

Wdzięczni za odpowiedzialność

Wdzięczni za odpowiedzialność

Według postanowień Soboru Watykańskiego II,  jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, zgodnie z  zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania  odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna. 
Radę Parafialną stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Rada nie zarządza parafią, ma jedynie głos doradczy. Do zadań rady należy zatem wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności parafii, oraz formułowanie wniosków i propozycji mających na celu polepszenie jej funkcjonowania. Rada powinna wspierać proboszcza we wszystkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii, m. in. w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii (kościół i jego otoczenie, kaplice, cmentarz, obiekty i pomieszczenia parafialne).
      W związku z zakończeniem w listopadzie 2016 roku, już 6. kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii należy przeprowadzić wybory nowej rad na kolejną kadencję. Dlatego pragniemy bardzo serdecznie podziękować parafianom, którzy swoim zaangażowaniem, modlitwą i radą służyli w minionym czasie naszej parafii. Byli to: Nosowicz Ryszard – przewodniczący, Prokop Helena – sekretarz, Bętkowska Bożena, Mergalska Lidia, Żabicka Iwona, Kwiecień Krystyna, Druzic Anna, Śledziowska Anna, Szeląg Lidia, Lisowska Maria, Niewczas Wacława, Urban Dorota, Zajchowski Krzysztof, Jadwidzic Bogdan, Lefek Hubert, Góra Henryk, Łągiewka Jerzy, Rymarczyk Sławomir, Bujak Jarosław, Kucharski Leszek, Ziemnicki Adam, Mróz Szczepan, Mróz Beata, Tomczyńska Małgorzata, Śniegucka Anna, Niewczas Jarosław.

Author: admin

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com