Home Święty Boże! – nabożeństwo ekspiacyjne

Święty Boże! – nabożeństwo ekspiacyjne

Święty Boże! – nabożeństwo ekspiacyjne

W związku z wydarzeniami z ostatniego czwartku, w niedzielę 16 lipca w naszej świątyni modliliśmy się modlitwami wynagradzjącymi z świętokradczą profanację Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni! Modlitwa ekspiacyjna rozpoczęła się od czwartkowej modlitwy ks. Biskupa Henryka Tomasika w godzinach późnowieczornych w naszym kościele. Wiele osób zapewniało nas o swojej modlitwie. Decyzją ks. Biskupa Henryk niedziela 16 lipca stała się niedzielą wynagradzającą w całej naszej diecezji. Po każdej Mszy Świętej odmawiane są modliwty wynagradzające za grzech profanacji i świętokradztwa. W naszym kościele dodatkowo od godz. 15.00 rozpoczeła się Adoracja Wynagradzjąca, która potrwa do godz. 20.00. Na rozpoczęcie adoracji modlitwę wynagradzjącą i Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził proboszcz naszej parafii ks. Infułat Stanisław Pindera. Obecni byli kapłani posługujący w parafii oraz wierni parafianie. Przez cały tydzień przed Mszą Świętą popołudniową, o godz. 17.30 tj. w godzinie tego świętokradczego czynu, odmawiany będzie różaniec wynagradzający prowadzony przez Kółka Żywego Różańca. 

Zapraszamy do modlitwy!

Udostępniamy tekst modlitwy wynagradzającej, który można wspólnie odmówić w gronie rodzinnym!

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawicielu, który uniżyłeś samego siebie. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, aby wyzwolić każdego człowieka z jarzma grzechu. Uwielbiamy Cię, bo dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam, grzesznym ludziom, otworzyć bramy nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość do nas nie ma granic!

Miłosierny Jezu, który ogołacasz samego siebie, przychodzimy dziś do Ciebie, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj. Pragniemy wynagradzać Twój ból zadawany Ci dwa tysiące lat temu w Jerozolimie i ból, który zadają Ci ludzie każdego dnia. Chcemy wynagradzać Ci, za nasze grzechy a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy” i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Śpiew: Upadnij na kolana lub inny śpiew.

 Z Dzienniczka św. Faustyny: „Jezu, Prawdo Wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O serce Najświętsze, Źródło Miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką Mękę Swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną Krwią Twoją Najświętszą […] O Jezu mój, pragnę przyprowadzać wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki Miłosierdzie Twoje” (Dz. 72).

Panie Jezu, my dzisiaj, zapatrzeni w postawę świętej Faustyny, także chcemy do Twoich stóp przyprowadzić wszystkich, którzy grzeszą i błagać Cię o wybaczenie ich win. I błagać Cię o ich nawrócenie.

Miłosierny Jezu, Ty znasz nas najlepiej. I wiesz, że w głębi naszych serc pragniemy być jak najbliżej Ciebie. Ty wiesz, że Ciebie kochamy. Dlatego, widząc nasze grzechy i słabości, padamy przed Tobą na kolana i błagamy: miej miłosierdzie dla nas! Miłosierny Jezu, otocz nas swoją wybaczającą miłością. I przyjmij tę modlitwę przebłagania, którą zanosimy do Ciebie za nas i cały świat.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

LUB

Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu
w Najświętszym Sakramencie

 Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany i bluźnierstwami obrażany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany i wzgardzony,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,

Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,

Za nienawiść bezbożnych,

Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,

Za oziębłość wielu Twych dzieci,

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie

w Przenajświętszym Sakramencie,

Za bezczeszczenie świątyń Twoich,

Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego

Sakramentu dać raczył,

Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,

Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,

Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,

Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,

Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,

O.: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zakończenie

P: Panie Jezu, głęboko wierzymy w moc Twojego miłosierdzia. Wierzymy, że łaskawym okiem patrzysz na nas, na nasze rodziny, na naszą parafię i na cały świat. Wierzymy, że gdy wyznajemy nasze winy i postanawiamy poprawę, gdy pragniemy iść drogą wyznaczoną nam przez Ciebie, Ty udzielasz nam potrzebnych łask. Bo chcesz, abyśmy byli świętymi. Miłosierny Jezu, Ty pragniesz świętości każdego człowieka. Dla każdego wziąłeś na ramiona krzyż. Za każdego cierpiałeś i dałeś się przybić do krzyża. Naszym trwaniem przy Tobie pragniemy przynieść Ci ulgę. Pragniemy, wraz z aniołami i świętymi Twoimi, wynagradzać Ci za grzechy nasze i świata.

Wielbimy i uznając naszą słabość, błagamy o miłosierdzie. Dla nas i dla wszystkich, za których dzisiaj się modliliśmy.

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com