Home Słowo Duszpasterzy na czas pandemii Koronawirusa

Słowo Duszpasterzy na czas pandemii Koronawirusa

Słowo Duszpasterzy na czas pandemii Koronawirusa

Wskazania Duszpasterzy
Parafii MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach.

W nawiązaniu do komunikatu Rady Stałej KEP jako duszpasterze parafii pragniemy ogłosić, że:

1. Zachęcamy do modlitwy w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie pandemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła podczas każdej Mszy Św. Niedzielnej odśpiewamy w naszym kościele suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
2. Każdego dnia polecamy ten trudny czas Panu Bogu podczas modlitwy różańcowej o godz. 17:30 oraz adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz. 18:00 do 20:00. Również codziennie we Mszy Św. o godz. 18:00 będziemy modlić się formularzem mszalnym o ustanie pandemii i na zakończenie przed Najświętszym Sakramentem odśpiewany suplikacje.
3. Realizujemy wskazania Ministra Zdrowia oraz KEP o ograniczeniu zebrań do maksymalnie 50 osób. Biskup Henryk Tomasik udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
4. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Na naszej stronie internetowej są podane namiary do codziennej transmisji z Jasnej Góry oraz wybrane nabożeństwa z naszego kościoła na Facebook’owym funpage’u.
5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Informujemy, że kapłani i służba liturgiczna przed rozpoczęciem liturgii stosują płyny dezynfekujące. Nadmieniamy, że w konfesjonałach zostały zamontowane folie ochronne. Zostały również opróżnione kropielnice. Prosimy aby znak pokoju przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi wystawionemu pod chórem oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Coroczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami osiedla będzie odprawione w kościele i prosimy by podczas nich pozostać na wybranym miejscu.
6. Należy pamiętać, że przepisy liturgiczne dopuszczają przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Jeśli ktoś z wiernych ma taka potrzebę i zastosował uprzednio zasady higieny to istnieje taka możliwość. Komunia Święta w ten sposób będzie udzielana wg uznania wiernych w Kaplicy Miłosierdzia oraz przy relikwiach św. Szarbela. Poprawny sposób takiego przyjmowania to ułożenie lewej ręki na prawej i podniesienie Ciała Chrystusa do ust prawą ręką. Należy po przyjęciu Komunii na dłoń od razu spożyć Najświętszy Sakrament. Nie należy odchodzić od księdza z Najświętszym Sakramentem i należy spojrzeć na dłoń, czy nie pozostały okruchy Ciała Pana Jezusa. Jednym z najcenniejszych jej świadectw jest nauczanie św. Cyryla Jerozolimskiego, doktora Kościoła z tzw. katechez mistagogicznych. Zawarte w nich nauki, przeznaczone dla neofitów, są świadectwem głębokiej wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Zawierają też konkretne instrukcje dotyczące przyjmowania Komunii Świętej. „Przystępując do ołtarza, nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz »Amen«. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. (…) Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami”. Przypominamy, że istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

7. W niedzielę będą transmitowane Msze Święte:
7:00 – TVP 1;
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy ;
9:00 – PolsatNews
9:30 – Telewizja TRWAM;
11.00 – TVP 1;
11:00 – TVN24
13:00 – TVP POLONIA.
Przez cały tydzień o godz. 7:00 – Msza Św. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1.

8. W najbliższym tygodniu będziemy transmitować na parafialnym Facebooku w niedzielę mszę św. z naszego parafialnego kościoła o godz.10.00, codziennie Różaniec o godz. 17:30 w intencji powstrzymania pandemii koronawirusa oraz o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata a także Msze św. z Kaplicy Miłosierdzia o godz. 18:00 oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17:30. Zapraszamy do łączenia się w modlitwie w naszych domach.

9. W naszym kościele w niedziele będą dodatkowe Msze Święte:
Rano o godz. 7:00
przed Gorzkimi Żalami o 16:30.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób w kościele oraz zajmowanie miejsc w Kaplicach czy przed kościołem.

Wszystkim osobom dobrej woli dziękujemy za współpracę
Wasi Duszpasterze!

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com