Home Sierpniowy Męski Różaniec

Sierpniowy Męski Różaniec

Sierpniowy Męski Różaniec

Jak każdego dziewiętnastego o dziewiętnastej pod przewodnictwem Księdza Andrzeja odbył się MĘSKI RÓŻANIEC. Tym razem w drodze do kapliczki na ul. Łącznej. Zapraszamy już za miesiąc!

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com