Home Rekolekcje Oddanie 33 – Materiały

Rekolekcje Oddanie 33 – Materiały

Rekolekcje Oddanie 33 – Materiały

 

Podobnie jak motto biskupie i papieskie Jana Pawła II: „Totus Tuus”, tak i sama forma 33-dniowych rekolekcji bierze swój początek z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Okres rekolekcji, trwający 33 dni, ma dwa znaczenia: po pierwsze – jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi.

Duchowe przygotowanie do aktu oddania się polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”.

Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępną dla wszystkich. Dlatego też propozycja 33-dniowych rekolekcji nie jest propozycją dla wąskiej grupy osób. Jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa.

ŚWIADECTWA

„Jeszcze nigdy żadne rekolekcje nie dały mi tyle, co te przeżywane właśnie za pośrednictwem tych 33 dni rozważań. Z radością czekam na kolejny dzień. Materiały rozważań mają w sobie światło Ducha Świętego, ponieważ są pouczające, inspirujące oraz pełne nadziei i radości. Dużo mi rozjaśniły i nauczyły i teraz wiem, że o zawierzeniu nie wiedziałam prawie nic”.

Magdalena

„Rekolekcje zmieniły mnie niesamowicie. Zmieniło się moje nastawienie do Boga, ludzi, świata. Zniknął mój strach i niepokój, uspokoiłam się wewnętrznie. Bardzo mi to było potrzebne! Teraz dostrzegam, jak Bóg działa w moim życiu. Staram się walczyć z grzechami. Dużo dowiedziałam się podczas tych rekolekcji i zaczęłam żyć tak jakby od nowa. Nie jest to łatwe, ale jakie piękne. Polecam każdemu przeżyć takie rekolekcje. Dziękuję za nie”.

Mariola

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com