Home Mów, Panie, bo sługa Twój słucha

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha

PROMOCJE MINISTRANCKIE

U kresu roku formacyjnego 2016/2017 grupa 40 ministrantów otrzymała promocje na kolejne stopnie Ministranckie.
Tym dwudniowym uroczystościom przewodniczył ks. Karol, który do ministrantów oraz ich rodziców skierował słowo oraz w imieniu Kościoła przyjął ministrantów do pełnienia posczególnych posług w zgromadzeniu liturgicznym. Nad całością uroczystości czuwał nieustraszony opiekun ministrantów ks. Damian.

Promocje ministranckie odbywały się na konkretnych stopniach:

MINISTRANT ŚWIATŁA

MINISTRANT KSIĘGI

MINISTRANT OŁTARZA

LEKTORZY

CEREMONIARZE

ANIMATORZY

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com