Home Miłosierdzie źródłem nadziei

Miłosierdzie źródłem nadziei

Miłosierdzie źródłem nadziei

IX  Diecezjalna Piesza Pielgrzymka Rycerzy Kolumba ze Starachowic  na  Św. Krzyż – 14 czerwca 2014r „Miłosierdzie źródłem Nadziei”

W minioną sobotę  14.06.2014 odbyła się IX  Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Św. Krzyż Rycerzy  Kolumba  ze Starachowic  pod  hasłem  przewodnim „ Miłosierdzie źródłem Nadziei”  Nawiązuje ona w sposób naturalny do  idei założonego w New Haeven w Ameryce  przed 132 laty przez irlandzkiego imigranta  Czcigodnego Sługę Bożego Ks. Michaela McGivney’a   Zakonu Rycerzy Kolumba, którego głównym filarami  działania były Miłosierdzie , Jedność  i Braterstwo przejawiające się  pomocą  ubogim rodzinom i wdowom, które utraciły mężów będących jedynymi żywicielami rodzin, jak również  obrona nas  chrześcijan traktowanych  jako obywateli  drugiej kategorii w nowej ojczyźnie .

IX Pielgrzymka była również dziękczynieniem za Dar Kanonizacji Jana Pawła II , Patrona starachowickiej Rady 14023, której to Rycerze są pomysłodawcami, organizatorami i jej aktywnymi uczestnikami . Zrodzony przed 9 laty wśród członków tej jednej z najstarszych Rad Rycerzy Kolumba w Polsce ,pomysł reaktywacji Pieszych Pielgrzymek do Sanktuarium Krzyża Św. jest wspaniałą kontynuacją tradycji naszych praojców, którzy ze wszystkich zakątków Polski wędrowali w to miejsce by pokłonić się i ucałować relikwie Krzyża, na którym Zbawiciel oddał za nas życie. Przed trzema laty nasze Pielgrzymowanie znalazło naśladowców w Radzie 15142 im Matki Bożej Saletyńskiej z Ostrowca Św. której to Rycerze wędrują drugą z tras na Św. Krzyż ,aby z grupą starachowicką połączyć się u stóp Sanktuarium Św. Krzyża przy figurze Św. Emeryka. Według legendy Św. Emeryk królewicz węgierski, zabłądził podczas polowania w Puszczy Świętokrzyskiej, zorganizowanego przez króla polskiego Bolesława Chrobrego na Jego cześć, z okazji wędrówki do grobu męczennika Św. Wojciecha. 18 letni książe złożył ślub, że jeżeli zostanie uratowany , pozostawi w tym miejscu relikwie Krzyża Św. ,które dostał od ojca, gdy wyruszał do grobu patrona Kościoła Katolickiego w Polsce . Ślubu dotrzymał i po szczęśliwym swoim odnalezieniu się podarował relikwie ojcom benedyktynom na Łysej Górze. Należy przypomnieć, że do tego uświęconego miejsca , pielgrzymowali królowie ,magnaci a nade wszystko lud Boży, pełen żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Jako naśladowcy naszych praojców, wspólnie z Rycerzami pozostałych starachowickich Rad 15015 im św. Ojca Pio i 15894 im. Św. Barbary i liczną grupą Wiernych reprezentujących wszystkie Parafie wyruszyliśmy wczesnym rankiem ze Starachowic, podobnie jak Rycerze i Wierni z Ostrowca Św. Z modlitwą i pieśnią na ustach pokonując własne słabości i ułomności zdrowotne przemierzaliśmy wytyczone trasy, aby ucałować święte relikwie, wzmocnić w sobie Dar wiary , i prosić Ducha Świętego aby rozpalił w nas żar Miłosierdzia Jezusowego . Ofiarując Chrystusowi i Jego Matce nasz trud uczestnictwa w pieszej wędrówce dziękowaliśmy za wszelkie łaski i dary, których doświadczamy w naszym życiu, oraz dar Kanonizacji Jana Pawła II. Pamiętając słowa i przesłanie naszego rodaka Świętego Jana Pawła II oraz przykład naszego założyciela Ks. Michaela McGivney,a, którzy swoim życiem dawali nam przykład chrześcijańskiego miłosierdzia, rozważaliśmy w czasie pielgrzymki swoje postawy, zadając sobie w sercu pytania co powinniśmy zmienić we własnym życiu, z nadzieją, że dobry Bóg wysłucha naszych próśb , abyśmy mogli stać się godnymi obietnic Chrystusowych . Połączeni przy figurze Św. Emeryka pielgrzymi ze Starachowic i Ostrowca św. a także Bracia Rycerze i wierni niemogący ze względu na stan zdrowia uczestniczyć w całej Pielgrzymce, wyruszyliśmy na ostatni etap naszego wspólnego pielgrzymowania szlakiem królewskim, odmawiając i rozważając wspólnie Drogę Krzyżową na pamiątkę męki Miłosiernego Jezusa Chrystusa. W naszych rozważaniach przywołaliśmy wzór naszego współczesnego chrześcijańskiego życia, który wskazywał nam Jana Paweł II. Podczas Drogi Krzyżowej wznosiliśmy modły, aby  dewiza życiowa naszego ukochanego Ojca Świętego zawarta w słowach „TOTUS TUUS –Cały Twój” stała się również naszym udziałem. Oby, słowa Pana Jezusa zapisane w Dzienniczku Św. Faustyny o Miłosierdziu Bożym będącym źródłem Nadziei na wieczne zbawienie:

„ Jeśli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sadu . O gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne , nie byłyby sadzone – uprzedzając sady Moje Miłosierdziem CDz1317),

były źródłem i inspiracją naszego ruchu rycerskiego przejawiającego się świadomą postawą   chrześcijaństwa współczesnych czasów broniących naszego Świętego Kościoła i Ojczyzny. Kulminacyjnym punktem naszej Pielgrzymki , była uroczysta Msza Św. koncelebrowana w Sanktuarium Krzyża Świętego, którą poprowadził  Pasterz naszej Diecezji Radomskiej Ks. Biskup Henryk Tomasik, wspólnie z Kapelanem Diecezjalnym Rycerzy Kolumba Ks. Infułatem Stanisławem Pinderą . Jego Ekscelencja Ks. Biskup w czasie wygłoszonej Homilii   w ujmujących nasze serca słowach przypomniał nam zgromadzonym przy stole Eucharystycznym , że Chrystus przyjmując postać człowieka zstąpił na ziemię, aby przez swoje Miłosierdzie nas Zbawić , apelując zarazem ,aby Krzyż był mocno postawiony w naszych sercach , bowiem tylko w krzyżu jest nadzieja i nasze Ocalenie. Umocnieni słowem Bożym, dziękując za dar Eucharystii , będącym najwspanialszym darem dla nas ,i ofiarowanym za nas, dziękowaliśmy Bogu za ten czas wspólnej modlitwy i refleksji przeżyty razem z naszymi braćmi i siostrami na pielgrzymim szlaku. Wierzę, że tak pięknie przeżyty czas pielgrzymki stanie się dla jej uczestników początkiem wewnętrznej odnowy i wielkiej wewnętrznej przemiany naszych serc , ubogacenia nas i naszych rodzin w zgodnej z Wolą Pana spotkaniem za rok na jubileuszowej X Pielgrzymce. Jak mówił Święty Jan Paweł II

„ Pielgrzymowanie wyraża potrzebę poszukiwania , często święty niepokój duszy , pragnącej usilnie nawiązać lub odnowić więź miłości z Bogiem Ojcem , z Bogiem Synem Odkupicielem człowieka ,z Bogiem Duchem świętym , który dokonuje w sercach zbawienia”

Niech Miłosierdzie Boże będzie naszym żywym źródłem Nadziei.

Błogosławieni miłosierni ,albowiem oni miłosierdzia dostąpią.         (Mt 5,7)

Vivat Jezus !                                                                                                                                                                  Leszek Kucharski                                                                                                                                               Wielki Rycerz Rady 14023                                                                                                                                       im. Papieża Jana Pawła II w Starachowicach

Author: admin

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com