Home Kanoniczne objęcie diecezji biskupa Marka Solarczyka

Kanoniczne objęcie diecezji biskupa Marka Solarczyka

Kanoniczne objęcie diecezji biskupa Marka Solarczyka

Uroczystość kanonicznego objęcia rządów w diecezji radomskiej przez jej piątego ordynariusza odbyła się w katedrze. Uczestniczyło w niej liczne grono kapłanów, którzy przybyli z różnych parafii diecezji, w tym kapłani z naszej parafii na czele z Księdzem Infułatem, który jako członek Kolegium Konsultorów złożył podpis na dokumencie zatwierdzającym objęcie diecezji.

Nowego ordynariusza witał ustępujący bp Henryk Tomasik, który przypomniał, że nowy ordynariusz przynosi do Kościoła radomskiego doświadczenie bardzo bogatej pracy duszpasterskiej: wikariusza, katechety, proboszcza, wychowawcy i wykładowcy seminarium. – Ksiądz biskup przynosi ze sobą doświadczenie różnych form ewangelizacji, a szczególnie młodzieży. Jest ksiądz biskup znany ze swojej bardzo otwartej postawy wobec wszystkich ludzi: pogodny, uśmiechnięty, pełen młodzieńczego entuzjazmu. Witam księdza biskupa bardzo, bardzo serdecznie – powiedział bp H. Tomasik.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innymi przepisami, w obecności Kolegium Konsultorów oraz przedstawicieli duchowieństwa, bp Marek Solarczyk przedstawił dokument Stolicy Apostolskiej, ustanawiający go biskupem diecezji radomskiej. Odczytał go obecnym bp Piotr Turzyński. Zgodnie z prawem kościelnym ks. Marek Fituch, wicekanclerz kurii biskupiej, pod nieobecność chorego kanclerza ks. Edwarda Poniewieskiego, wspólnie z Kolegium Konsultorów sprawdził autentyczność pisma. Po jego odczytaniu nastąpiło kanoniczne objęcie rządów w diecezji przez bp. Marka Solarczyka. Ustępujący biskup Henryk Tomasik oraz bp Marek Solarczyk jako pierwsi podpisali odpowiednie dokumenty. Po nich zrobili to przedstawiciele urzędów diecezjalnych i reprezentanci duchowieństwa.

Uroczystość dopełniła brewiarzowa modlitwa “W ciągu dnia”. Przewodniczył jej nowy ordynariusz, który wygłosił konferencję. Przywołał obraz bramy łaski: – Taką bramą łaski dla siebie są małżonkowie, dla rodziny są rodzice, dla parafii są szczególnie księża proboszczowe, a dla diecezji biskup diecezjalny. I dzisiaj w tych pierwszych minutach mojego duchowego trwania i przewodzenia naszej wspólnocie staję pośród was, niosąc w sobie odpowiedzialność, abym był tą bramą łaski – mówił bp Marek Solarczyk.

Por. Gość Radomski Ave, https://radom.gosc.pl/doc/6685420.Bp-Marek-Solarczyk-skierowal-list-do-diecezjan?fbclid=IwAR0hHURJpHVZD1KdJVPQlK89D8e9tDs5BR9zt2Qjo0CH5UJ0FQ11Q7XVwAA

 

Do diecezjan nowy biskup skierował list:

Moi Drodzy!

W dniu 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego pasterską troskę i oddaną posługę we wspólnocie Kościoła radomskiego. W uroczysty sposób wypowiemy dziękczynienie dla biskupa Henryka w dniu 19 stycznia, gdy w naszej katedrze radomskiej będziemy modlili się z Nim i zawierzali Go Dobremu Bogu.

Tego samego dnia, Ojciec Święty Franciszek mianował mnie biskupem radomskim i zgodnie z przepisami prawa kościelnego objąłem kanonicznie urząd w dniu 8 stycznia 2021 roku, a liturgiczny ingres do kościoła katedralnego odbędzie się w najbliższym czasie.

Jako wasz nowy biskup, przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa i staję pośród was z wdzięcznością za wasze świadectwo ufnej wiary oraz ofiarnego życia. Proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pośród was, z wami i dla was.

Ufam, że z opieką Matki Bożej i wstawiennictwem Św. Kazimierza, w obecnym czasie i panujących warunkach będziemy potrafili być wiernymi świadkami Boga i rozwijać Jego łaski, jakie otrzymujemy z taką obfitością od dnia przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego.

Wasz biskup Marek

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com