Home Dyspensa Biskupa Marka

Dyspensa Biskupa Marka

Dyspensa Biskupa Marka

Radom, 15 stycznia 2021 r.

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego  

udzielam dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej

osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym, osobom chorym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym w czasie sprawowania posługi duszpasterskiej. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. 

 

✠ Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch
Wicekanclerz Kurii

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com