Home Dołączyli do nas

Dołączyli do nas

Dołączyli do nas

We wtorek 14 października podczas mszy św. o godz. 17.00 Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii wzbogaciła się o dwóch nowych ministrantów choralistów!!! Są nimi nasi młodzi parafianie: Maciej Kandyba (z prawej) i Jakub Nowakowski uczniowie klasy IV SP nr 13 w Starachowicach. Mszę św. i obrzęd sprawował wikariusz parafii ks. Dariusz Krok w gronie rodziców nowych ministrantów i obecnych na mszy św. wiernych. Nad całością czuwał opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Damian Spiżewski. Cieszymy się nowymi ministrantami życząc, by służba przy ołtarzu dawała im wiele radości ze spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Obecnie nasza służba liturgiczna liczy 67 ministrantów. Zapraszamy nowych chłopców!!! Króluj nam Chryste!!!

Author: admin

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com