Home Diakonat Bartosza Fijałkowskiego

Diakonat Bartosza Fijałkowskiego

Diakonat Bartosza Fijałkowskiego

Przez posługę bp. Piotra Turzyńskiego przyjęło je sześciu alumnów V roku studiów i formacji do kapłaństwa wśród nich nasz parafianin Bartosz Fijałkowski.

W tygodniu poprzedzającym uroczystość święceń odbyli kilkudniowe zamknięte rekolekcje, które w Piotrkowicach koło Chmielnika w ośrodku rekolekcyjnym karmelitów bosych poprowadził dla nich ks. Grzegorz Lipiec, ojciec duchowny w radomskim seminarium.

– Drodzy bracia, za chwilę diakoni, bądźcie blisko Chrystusa. Powiedzcie dzisiaj na tej Eucharystii: “Panie Jezu, trzymaj mnie blisko siebie” i powiedzcie sobie w duszy, że zawsze w Kościele, ze wspólnotą i wśród uczniów Chrystusa – nie po swojemu – ale tak, jak wspólnota uczniów tego chce – mówił biskup Piotr Turzyński. Przypomniał również świętych diakonów z historii Kościoła  Szczepana, Wawrzyńca, Franciszka, Efrema i dodał: – Macie się też wpisać w tę historię. Czas na was. XXI wiek – jakkolwiek jest, łatwo czy niełatwo. Jesteście sługami Wielkiego Pana, który kocha, pociąga i nie może was nigdy zostawić. Wytrwajcie w Jego miłości.

– Bogu w Trójcy Jedynemu składamy dziękczynienie za ten ogromny dar i łaskę powołania do wyłącznej służby Chrystusowi, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, którym nas obdarzył. Ogromnie się cieszymy, że możemy odpowiedzieć na Boże wezwanie – powiedział na zakończenie liturgii dk. Bartosz Fijałkowski, dziekan rocznika.

Diakonat to pierwszy z trzech stopni sakramentu święceń. Diakoni pomagają biskupom i księżom w pracy duszpasterskiej. W czasie Mszy św. towarzyszą celebransowi. Mogą także głosić kazania albo homilie, błogosławić nowych małżonków i prowadzić pogrzeby chrześcijańskie. Podczas obrzędu święceń składają przyrzeczenie życia w celibacie, posłuszeństwa swemu ordynariuszowi i zobowiązują się do codziennej modlitwy brewiarzowej.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com