Home Celebracja Słowa Bożego – Liturgia Kościoła

Celebracja Słowa Bożego – Liturgia Kościoła

Celebracja Słowa Bożego – Liturgia Kościoła

25 marca w ramach Rekolekcji Wielkopostnych odbyła się Oazowa Celebracja Słowa Bożego, która poprowadził ks. dr Grzegorz Zieliński – tegoroczny rekolekcjonista. Liturgia szczególnie Eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

 

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com