Home Celebracja Słowa Bożego

Celebracja Słowa Bożego

Celebracja Słowa Bożego

Kolejny krok w formacji Nowego Człowieka uczyniła nasza młodzież wraz z ks. Krzysztofem Bochniakiem, a tematem celebracji był Kościół, który jest wspólnotą pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczoną z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła Powszechnego.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com