Home Akolitat alumna Bartosza Fijałkowskiego

Akolitat alumna Bartosza Fijałkowskiego

Akolitat alumna Bartosza Fijałkowskiego

20 alumnów WSD w Radomiu uczyniło kolejny krok w drodze do święceń kapłańskich. Był to także dzień 6. rocznicy sakry bp. Piotra Turzyńskiego. Do grona lektorów zostali łączeni alumni III roku, a do grona akolitów alumni IV roku wśród nich nasz alumn Bartosz Fijałkowski. 

Dzień posług wypadł w 6. rocznicę święceń biskupich sufragana radomskiego. Stąd na koniec liturgii, dziękując za otrzymane posługi, al. Bartosz Fijałkowski, dziekan IV roku, w imieniu promowanych powiedział: – Dziękując za udzielone posługi akolitatu i lektoratu, wyrażamy naszą wdzięczność ks. biskupowi Piotrowi Turzyńskiemu, mieszkańcowi naszego domu, który przeżywa dziś kolejną rocznicę sakry biskupiej. Czcigodny ojcze, dziękujemy za to, że jesteś z nami każdego dnia, za twą postawę pasterską, świadectwo wiary i powołania. Niech doby Bóg umacnia Cię każdego dnia w trudzie biskupiej posługi, a umiłowana Matka niech cię okryje swym płaszczem Matczynej miłości.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com