Home Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich

20140220161524Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dejczer, który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Pomimo międzynarodowego charakteru Ruch funkcjonuje w oparciu o strukturę diecezjalną, podkreślając więź z Kościołem lokalnym. W diecezjach kierują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych. Wspólnotami kierują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami.
Rodziny Nazaretańskie cechuje:

  • dążenie do pełnej komunii z Chrystusem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa,
  • ideał Nazaretu realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu,
  • częste uczestnictwo we Mszy św. oraz stała łączność z darem Eucharystii
  • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in.. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga
  • maryjność wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła
  • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w  Kościele szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec kapłanów i biskupów.

rrn

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu, w środy, po Mszy Świętej, w sali katechetycznej, w dolnym kościele. Grupa rozpoczęła działalność z błogosławieństwem księdza proboszcza, Stanisława Pindery, a jej pierwszym opiekunem został ksiądz Konrad Jaśkiewicz. W trakcie spotkań, po wspólnej modlitwie rozważamy fragmenty książek i zeszytów formacyjnych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, próbując dostrzegać ich sens w świetle wiary.

Twórcą Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest ksiądz Tadeusz Dejczer, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ruch istnieje dwadzieścia kilka lat, powstał w Polsce, stworzony przez Polaka, ale obecnie ma na całym świecie wielu więcej wyznawców niż w naszej Ojczyźnie.Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o nim, że to pierwszy ruch świeckich, który dba o ubogacenie życia wewnętrznego członków, zachęca do modlitwy i kontemplacji. Jest w nim miejsce dla osób świeckich i dla konsekrowanych, a mimo „Rodzin” w nazwie jest propozycją rozwoju duchowego, zarówno dla małżeństw, rodzin, jak i osób, realizujących swoje życiowe powołanie w życiu samotnym.

Ruch Rodzin Nazaretańskich opiera swoją duchowość na testamencie Jezusa Chrystusa, który z Krzyża przekazał na ręce świętego Jana – wszystkim wierzącym. Maryja została nam przekazana jako Orędowniczka, Pośredniczka, Wspomożycielka, a przede wszystkim – Matka. Życie w komunii z nią jest doskonała drogą do komunii z Bogiem. Dzięki Jej pokorze i świętości możemy błagać, aby to Ona w nas i za nas składała Bogu ofiarę z naszej małości i skruchy wobec Jego Nieogarnionej Miłości. Ta duchowa droga może być realizowana przez praktykowanie Eucharystii, przez adorację Krzyża i Najświętszego Sakramentu, przez rozważanie Pisma Świętego oraz pism formacyjnych, a także przez kierownictwo duchowe kapłana, który pomoże przeprowadzić przez różnorodne próby wiary.

nazaretki

W naszej parafii spotkania odbywają się w każdą środę, zjazdy diecezjalne – w trzeci piątek każdego miesiąca, a ponadto w czasie wakacji jest możliwość wyjazdu na rekolekcyjny turnus rodzinny, trwający od siedmiu do dziesięciu dni.

Zapraszamy na spotkania osoby, które są zainteresowane rozwojem własnej duchowości.
opr. Anna B.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com