Home Odpust Parafialny

Odpust Parafialny

Odpust Parafialny

“JAKŻE WIELKI JESTEŚ PANIE”

27 czerwca to dzień kiedy gromadzimy się w naszej świątyni, aby oddawać cześć Maryi, której wizerunek przypomina nam, że jest Matką gotową nieustannie nam pomagać. Pan Jezus tuli się w ramionach swojej Matki i tym samym wskazuje nam, że u Niej możemy szukać wstawiennictwa i opieki. Za jej przyczyną pragniemy powierzać wszystkie nasze intencje i codzienne sprawy.
Tegoroczny odpust stał się niezwykłą okazją by dziękować za naszą parafię, miejsce gdzie Matka Boża Nieustającej Pomocy jako patronka, odbiera cześć i wstawia się za nami. Naszą szczególną wdzięczność kierujemy ku Panu Bogu za ponad trzydziestosiedmioletnią posługę w naszej parafii Księdza Infułata Stanisława Pindery, budowniczego i proboszcza naszej parafii. Ksiądz Infułat na ręce Księdza Biskupa Radomskiego złożył rezygnację z urzędu Proboszcza Parafii, która została przyjęta, jednak Księdza Infułata dziś nie żegnaliśmy, bo Ksiądz Proboszcz pozostaje z nami i będzie wspierał duszpastersko nowego Księdza Proboszcza oraz wikariuszy. Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył Pasterz Diecezji Radomskiej, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, który dokonał wprowadzenia na urząd nowego proboszcza naszej parafii, Księdza Andrzeja Kanię, dotychczasowego Proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie, a w latach 1995-2002 wikariusza naszej parafii. Na uroczystościach pośród licznie zgromadzonych parafian, cieszyliśmy się z obecności przybyłych gości, kapłanów pochodzących z naszej parafii i w niej posługujących oraz kapłanów z dekanatu i przyjaciół, a także przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich w osobach: Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, Starosty Starachowickiego Pana Piotra Babickiego, prezydenta naszego miasta Pana Marka Materka oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Pana Nadkomisarza Pawła Szczepaniaka.

 

Po homilii Ksiądz Biskup wezwał nowego proboszcza parafii do wyznania wiary oraz złożenia przysięgi wierności. Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował Księdzu Infułatowi za tak wiele inicjatyw i podejmowanych działań na rzecz parafii oraz diecezji. Ksiądz Infułat aktywnie współpracował z Biskupami Radomskimi jako ich wikariusz ds. administracji i finansów diecezji. Podjął się realizacji wielu dzieł w naszej diecezji, takich jak budowa Wyższego Seminarium Duchownego, rewitalizacji budynku Kurii Radomskiej, budowy Centrum Duszpasterstwa Akademickiego, Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus w Turnie k. Białobrzegów, a także wielu zadań w Kościele w Polsce. Ksiądz Biskup wręczył nowemu proboszczowi, Księdzu Andrzejowi dekret ustanawiający go proboszczem parafii MB Nieustającej Pomocy. Jednocześnie Ksiądz Biskup mianował dotychczasowego wikariusza naszej parafii Księdza Dariusza Kroka, proboszczem parafii w Ruskim Brodzie. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Andrzej w krótkim słowie podziękował za zaufanie i wyraził prośbę o wsparcie w modlitwie i zaangażowaniu w prowadzeniu naszej parafii. Zawierzył siebie i naszą parafię Matce Bożej Nieustającej Pomocy, św. Charbelowi, św. s. Faustynie, św. Janowi Pawłowi II. W imieniu parafian wdzięczność Księdzu Infułatowi oraz zapewnienie o modlitwie za nowego Księdza Proboszcza wyraziła p. dr Lidia Mergalska oraz rodzina Łukasza i Karoliny Cieślów. Niezwykłe wyróżnienie otrzymał Ksiądz Infułat od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działaności społecznej i duszpasterskiej a mianowicie Złoty Krzyż Zasługi. W końcowym słowie Ksiądz Infułat podziękował za każdy rok posługi w naszej parafii i zapewnił nas o swojej obecności w parafii.
Niech Maryja Matka Nieustającej Pomocy ukazująca nam swojego Syna jako drogę, prawdę i życie prowadzi i nas po ścieżkach naszej codzienności.

Author: Karol Kostecki

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com