Home Oaza

Oaza

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach. Był bardzo aktywny w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę; we wrześniu podjął służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed gestapo. Ujęty w Zawichoście i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przebywał tam z numerem 1201, przez 14 miesięcy, z tego przez 9 miesięcy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesiąc w bunkrze. We wrześniu 1941 roku został przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego w Zabrzu, potem przebywał w Katowicach. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny.

W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagle, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. W latach 1942-45 Blachnicki przebywał w różnych niemieckich obozach i więzieniach. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez Armię Amerykańską. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskawszy magisterium z teologii, 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował kolejno w kilku parafiach diecezji katowickiej. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych).

W latach 1954-56, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach. Przez rok przebywał poza diecezją w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego. W październiku 1956 roku uczestniczył w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji. W tym samym roku rozpoczął pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika ,,Gość Niedzielny”. Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości,która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe, a w marcu 1961 roku ks. Blachnickiego aresztowano. Po ponad 4 miesiącach aresztu w więzieniu w Katowicach otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata, po czym został zwolniony.

W październiku 1961 roku ks. Blachnicki podjął dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizował Instytut Teologii Pastoralnej. W czerwcu 1972 roku zrezygnował z etatu na KUL-u na znak protestu wobec niezatwierdzenia habilitacji przez Ministerstwo Oświaty. W tym okresie działalności naukowej opublikował ok. 100 prac naukowych i popularnych. Wypracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistyczno-eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej. Prowadził wykłady pastoralno-naukowe w różnych miastach Polski. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył ,,Lubelski Zespół Liturgistów”. Przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Franciszek opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.

10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskimMarianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył,,Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów” – stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Tę działalność społeczno-wyzwoleńczą prowadził z pobudek religijnych, inspirowany nauką Jana Pawła II, wierny zasadzie ,,światło-życie”.

Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi ruchami odnowy. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku.Od 2000 roku grób księdza Franciszka znajduje się w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.

Ks. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.

Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym).

17 lutego 1994 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, 5 maja 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski. 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

 

ks. Damian SpiżewskiKs. Damian Spiżewski
Data urodzenia: 21.11.1978 r. Warszawa
Imieniny: 26 września
Parafia: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach
Moderator parafialny Ruchu Światło-Życie i Liturgicznej Służby Ołtarza.
Ulubiony fragment Pisma Świętego: „Wznoszę swe oczy ku górom skądże nadejdzie mi pomoc, pomoc mi przyjdzie od Pana który stworzył niebo i ziemię.” Ps 121

Dlaczego ksiądz jest księdzem, czyli jak ksiądz odkrył swoje powołanie?

Do tej decyzji dojrzewałem na przestrzeni lat. Nie przeżyłem żadnego szczególnego momentu, jak np. św. Paweł. Na pewno Ruch Światło Życie odegrał w tym dużą rolę – pomógł rozpoznać powołanie i zdecydować się na tę drogę. Dla mnie, jako młodego chłopaka, uczestnictwo we mszach, na których wszyscy są sobie bliscy i przede wszystkim to, że są one prowadzone w sposób przystępny dla młodego człowieka było czymś wspaniałym i sprawiło, że odnalazłem swoje miejsce w Kościele. Dzięki temu po latach zdecydowałem się na podjęcie drogi kapłańskiej.

Odnalazł ksiądz miejsce w Kościele też jako oazowicz. Jak to się stało?

W oazie jestem od roku 1993. 21 lat temu byłem na pierwszych rekolekcjach w Jaroszowicach koło Wadowic- to był zerowy stopień oazy nowego życia. A początki ogólnie były dość trudne. W parafii nie było oazy, nie było żadnego księdza, który by się tym zajmował. Był tylko jeden starszy ksiądz proboszcz, który w tamtym czasie akurat budował kościół, więc nie miał za bardzo możliwości opiekować się oazą. Religii w szkole uczyła mnie katechetka z Radomia, która dojeżdżała do mojej miejscowości, a była mocno zaangażowana w Ruch Światło-Życie. Dzięki niej znalazłem się w kilkunastoosobowej grupie, która po raz pierwszy wyjechała na rekolekcje wakacyjne z mojej parafii. Część z nich działa aktualnie w Domowym Kościele. Te trudności wynikające z braku księdza opiekuna sprawiły, że nasza formacja wyglądała troszkę inaczej. Nie mieliśmy możliwości uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku, dlatego wracając z rekolekcji wakacyjnych spotykały nas ogromne trudności. Chcieliśmy bardzo dużo zmieniać, działać, ale niestety często spotykaliśmy się z odmową naszego proboszcza. Brakowało nam księdza, który by o nas dbał, zajmował się i prowadził. Ale tu jest właśnie fenomen! Oaza w mojej parafii rozwinęła się bardzo mocno tylko dzięki zaangażowaniu uczestników. Wracając z wyjazdów wakacyjnych, byliśmy pełni energii i pomysłów, o czym może np. świadczyć strona internetowa naszej parafii założona przez nas samych, która była jedną z pierwszych stron w naszej diecezji. Poza tym też organizowaliśmy różne wyjazdy, oazy modlitwy, na które musieliśmy zapraszać księży z zewnątrz. Ale mimo wszystko widzieliśmy w tym wszystkim sens i nie poddawaliśmy się.

Jak wygląda księdza zaangażowanie w Ruch Światło – Życie podczas kapłaństwa?

Regularnie wyjeżdżałem na rekolekcje wakacyjne już będąc klerykiem w seminarium, a jako moderator byłem 2 razy – na drugim stopniu oazy nowego życia w Bańskiej Wyżnej w 2004 r. i 2005 r. Teraz bardziej odnajduje się w takiej pracy u podstaw, w rozwijaniu oazy w parafii od samego początku. Poza tym młodzi księża mają inne podejście, świeższe, a moim zdaniem to właśnie jest potrzebne na rekolekcjach wakacyjnych.

Kiedy został ksiądz posłany na naszą parafię, funkcjonowały tu różne grupy młodzieżowe. Jak to wszystko wyglądało?

Przychodząc do parafii wiedziałem jedynie, że funkcjonuje tu oaza i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Myślałem jednak, że oaza będzie troszkę liczniejsza. To, co mnie zdziwiło, to to, że młodzież nie wyjeżdżała na rekolekcje wakacyjne. Ich całoroczna formacja nie była zwieńczona wyjazdem w wakacje, przez co nie było animatorów. Wtedy była tu tak naprawdę tylko jedna animatorka. I według mnie było to trochę jak „jedzenie ptysia przez papier” – bycie w oazie, a nie uczestniczenie w rekolekcjach, czyli tak naprawdę to co najlepsze człowieka omija.

Oaza w naszej parafii rozwinęła się w znacznym stopniu – stała się tak naprawdę największą oazą w diecezji. Jak ksiądz wpływał na młodzież, aby rozpoczęła formację, ale przede wszystkim, aby w niej trwała?

Jestem dość uparty. I to właśnie jedna z niewielu pozytywnych stron tego uporu. Nie rezygnowanie i nie odpuszczanie. To ważne, żeby być stałym w swoich decyzjach, wyborach. Wejście na drogę oazową to tak naprawdę wybór na całe życie. To piękne, jeżeli trwamy w tym wyborze i rozwijamy się jako oazowicze. Bo przecież te ideały, które zachwyciły nas w młodości mogą być przez nas rozwijane, możemy żyć według nich jako dorośli ludzie. Zresztą oaza daje wspaniałe możliwości ku temu rozwojowi – Domowy Kościół, który aktualnie rozwija się w naszej parafii. To ukazuje, że rekolekcje młodzieżowe to nie koniec, a tak naprawdę początek drogi. Najpierw młodzi czerpią od Ruchu, a później mają szanse „zwrócić” mu owoce właśnie przez posługę w Domowym Kościele i wychowanie dzieci według tych wspaniałych ideałów.

Prowadzenie ministrantów, moderator oazy, Domowego Kościoła, poza tym nauka w szkole i wiele innych obowiązków i inicjatyw –  skąd czerpie ksiądz do tego wszystkiego siły?

To jest właśnie kapłaństwo. Każdy ksiądz przeżywa je na różny sposób i to zależy od predyspozycji człowieka. Ja realizuję się w kapłaństwie poprzez pracę z ludźmi. To jest dla mnie też sposób modlitwy. Prowadząc grupy i widząc, że wynika z tego jakieś dobro, nabieram sił do dalszej pracy. Zresztą ważne, aby wziąć za coś odpowiedzialność i to zacząć, a dalej to już się samo kręci.  Są animatorzy, którzy zajmują się grupami, prowadzą spotkania. Moja rola teraz to doglądanie i pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu z kolei mam czas, żeby zająć się Domowym Kościołem, który potrzebuje opiekuna, aby się rozwinąć i ustabilizować. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że jeśli Pan Bóg powołuje to i daje siłę, aby w tym wytrwać.

Po pracy czas na odpoczynek! Jaka jest księdza pasja?

To bardzo ważne, żeby mieć pasje – to nadaje życiu kolorytu, dodaje radości. Człowiek może się realizować na innych płaszczyznach. Oprócz tego, że moją pasją jest duszpasterstwo, czyli praca z ludźmi, to uwielbiam też chodzić po górach. Chodzę po górach od 1999 r. Polubiłem to chyba tak naprawdę dzięki Tatrom – od nich się zaczęło, a później rozprzestrzeniło się na inne pasma górskie. Polskie i Słowackie Tatry zszedłem praktycznie całe na szlakach dla turystów. Teraz próbuję zaglądać w te miejsca, gdzie można chodzić tylko z przewodnikiem. Poza tym uczestniczę w projekcie „korona Europy”, czyli zdobywanie szczytów bądź wzniesień w krajach europejskich – jest ich 46. Co roku staram się dokładać coś do tej korony i jak dotąd udało mi się zdobyć 27 szczytów. Najwyższy z nich to Elbrus na Kaukazie- 5642 m n.p.m., a w Europie – Mont Blanc 4810 m n.p.m. Ogólnie prowadziłem działalność w Alpach, na Kaukazie, w Górach Przeklętych na Bałkanach, w Pirenejach, w Górach Skandynawskich i innych. Niestety coraz ciężej jest mi to wszystko zgrać z pracą na parafii, z wszelkimi inicjatywami, ale staram się tak organizować swój czas, aby i na takie przyjemności znaleźć choć odrobinę czasu.

Rozmawiały: animatorka Olga Żabicka i animatorka Karolina Nowak.

Pierwszy Krąg Oazy Rodzin powstał dokładnie 19 listopada 1995 roku:

Maria i Wiesław Salwa 
Mariola i Artur Kubas
Anna i Zbigniew Lipiec – para animatorska
Teodora i Leszek Waksmundzcy
Opiekunami byli: ks. Mirosław Nowak i ks. Andrzej Kania, ks. Mariusz Wincewicz, ks. Dariusz Krok, a obecnie od IX 2008 roku Krąg prowadzi ks. Damian Spiżewski.

18-urodziny-oazy-rodzin-mbnp-11

Wspólne zdjęcie z założycielami kręgu: ks. Andrzejem Kanią i ks. Mirosławem Nowakiem oraz księżmi wikariuszami. (listopad 2013 roku)

18-urodziny-oazy-rodzin-mbnp-07

Msza św. jubileuszowa w 18 rocznicę powstania kręgu. (listopad 2013 roku)

18-urodziny-oazy-rodzin-mbnp-13

„Jubileuszowe co nieco” 🙂

Data powstania: 24 maja 2010 roku

Anna i Mirosław Śnieguccy 

Krystyna i Paweł Kwiecień – para animatorska

Małgorzata i Paweł Durazińscy

Artur i Anna Grochowina

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

Data powstania: 15 kwietnia 2013 roku

Beata i Mariusz Błędzińscy 

Renata i Łukasz Hamera

Małgorzata i Jarosław Bachurscy – para łącznikowa

Agnieszka i Jacek Kopeć

Agnieszka i Piotr Papaj

Olga i Bartosz Szymańscy – para animatorska

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

3. Krąg Oazy Rodzin

Wspólne zdjęcie po spotkaniu (wrzesień 2014 roku)

Data powstania: 1 maja 2014 roku

Karolina i Łukasz Cieśla

Marzena i Krzysztof Derlatka

Justyna i Piotr Gawlik

Monika i Radosław Malinowscy – para animatorska

Beata i Marcin Piasek

Agata i Łukasz Wzorek

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

krag-940x705

Data powstania: 15 kwietnia 2015 roku

Małgorzata i Maciej Kicińscy

Katarzyna i Marcin Papaj

Ewelina i Dariusz Przydatek

Ewelina i Marcin Sucheccy

Magdalena i Michał Walendzik – para animatorska

Aneta i Grzegorz Żłobeccy

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

VI Krąg Rodzin Domowego Kościoła

Oaza Dzieci Bożych 

Jaworska Zuzanna
Kozieł Oliwia
Małecka Maja
Nowacka Natalia
Nowak Zuzanna
Rola Patrycja
Żłobecka Julita

OAZA DZIECI BOŻYCH I°

Bachurska Katarzyna
Gawlik Aleksandra
Hamera Marta
Jabłonka Iga
Przygoda Julia
Welenc Maja

OAZA DZIECI BOŻYCH II°

Błędzińska Wiktoria
Cieśla Michalina
Gałka Aleksandra
Grochowina Patrycja
Grudzień Wiktoria
Krzysiek Liliana
Kulik Natalia
Rogin Izabela
Wanat Paulina
Wińska Paulina

OAZA DZIECI BOŻYCH III°

Cheda Nikola
Domagała  Matylda
Gawlik Izabela
Jaworska Adriana
Jaworska Katarzyna
Kiepas Katarzyna
Krawczyk Weronika
Michalczyk Magdalena
Pater Amelia
Piwowarczyk Klaudia
Przepióra Lidia
Pucułek Barbara
Stefańska Paulina
Zawiślak Natalia

OAZA NOWEJ DROGI I°

Gawlik Wiktoria
Gębura Wiktoria
Jurkowska Aleksandra
Klepacz Zuzanna
Kozieł Joanna
Malinowska Natalia
Piotrowska Amelia
Szwagrzyk Patrycja

OAZA NOWEJ DROGI II°

Cheda Sandra
Drabik Adrianna
Faber Julia
Gwóźdź Aleksandra
Iwoła Agata
Leszczyńska Anna
Pocheć Karolina

OAZA NOWEGO ŻYCIA I°

Banaszkiewicz Maja
Bochniak Bartosz
Duraziński Kacper
Iwoła Wiktoria
Kubik Kamil
Mazonik Oliwier
Mąka Daria
Milczarek Kacper
Nowak Maciej
Piwowarczyk Julia
Rymarczyk Piotr

OAZA NOWEGO ZYCIA II°

Grudzień Weronika
Hamera Iga
Jurkowska Maja
Kępa Natalia
Kisińska Anastazja
Kita Angelika
Mazurkiewicz Zuzanna
Pajak Natalia
Kubas Piotr
Samsonowski Marek

OAZA NOWEGO ŻYCIA III°

Błędziński Michał
Duraziński Dawid
Ziewiec Maciej
Welenc Aleksandra

ANIMATORZY

Jaśkiewicz Weronika
Kalisz Mateusz
Kozieł Konrad
Kubas Paweł
Kwapisz Małgorzata
Seweryn Karolina
Zdziechowicz Paweł

KODA 2012

Małgorzata Dec

Sylwia Fiszlak

 Patryk Herc

Karol Kubas

 Natalia Zając

 Olga Żabicka

 

KODA 2013

 

KODA 2015

 

KODA 2016

 

KODA 2017

Tu tekst

Tu tekst

Napisz do Ks. Damiana opiekuna

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com