Home Ministranci

Ministranci

Droga formacji ministranckiej została podzielona na kilka następujących po sobie etapów, zwanych stopniami służby ministranckiej. W czasie tych kolejnych okresów służby ministranci pogłębiają swoją wiedzę, nabywają nowych umiejętności oraz postaw. Poszczególne elementy i wymiary posługi ministranta są przez to niejako rozłożone w czasie tym celu, aby ministranci lepiej i głębiej rozumieli, wypełniali i przeżywali swoją służbę. W ramach kolejnych stopni służby liturgicznej, zdobywanych kolejno w Parafialnej Wspólnocie Ministrantów, wypełniane są także poszczególne funkcje ministranckie.

Wszyscy pragnący zostać ministrantami, powinni przejść minimum roczny kurs przygotowawczy, tzw. kandydaturę. Okres ten, to czas poznawania istoty bycia ministrantem oraz podstawowych zasad służby. W tym czasie obserwowane jest zachowanie chłopców, ich zaangażowanie oraz zdobywane wiadomości i umiejętności. Kandydaci uczą się podstawowych cech (sumienność, punktualność, troska o porządek) oraz paramentów, gestów i postaw liturgicznych. Kandydaci nie noszą na razie żadnego stroju liturgicznego, posługując do Mszy na tzw. „cywila”.

Zasadniczym zadaniem choralisty jest dawanie znaków dzwonkami oraz gongiem podczas liturgii i nabożeństw. Ponadto choralista uczy się także odpowiadać na wezwania kapłana we Mszy św., poznaje także różne modlitwy oraz pieśni kościelne. W naszej Parafii obecnie posługuje 12 choralistów.

 Górny rząd od lewej: Patryk Nikitorowicz, Tymon Stępień, Zięba, Daniel Zieja, Jakub Kasperkiewicz, Jan Kucharski; dolny rząd: Zaczyński, Kiciński, Blicharz, Bernatowicz, Ruszkiewicz, Papaj

Ministrant światła jest odpowiedzialny za niesienie świec w czasie procesji (wejścia, procesji z Ewangeliarzem oraz przy odczytywaniu Ewangelii). Niesione przez nich światło może mieć różną formę: paschał, świece, pochodnie. W tym etapie formacji ministranci w sposób szczególny poznają symbolikę światła.

5 wspaniałych

Górny rząd: Paweł Niewczas, Jakub Bolęba, Paweł Grochowina
Dolny rząd: Tomasz Serek, Bartosz Jabłonka

Ministrant księgi jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie, zaniesienie oraz podawanie ksiąg liturgicznych celebransowi podczas liturgii przy miejscu przewodniczenia oraz w czasie nabożeństw. Ponadto zaznacza w lekcjonarzu i ewangeliarzu odpowiednie czytania. Ministrant księgi powinien znać rodzaje, treść i układ poszczególnych ksiąg, szczególnie Mszału Rzymskiego. Wnosi on także Mszał na ołtarz, gdyż na ołtarzu do momentu przygotowania darów nie powinno nic się znajdować. Wszystkie księgi otacza należnym szacunkiem i troską.

Ministranci Księgi

Górny rząd: Kamil Wanat, Joachim Kędziora, Antoni Starzak, Bartosz Bajdo
Dolny rząd: Maksymilian Milczanowski, Mateusz Grzywacz , Piotr Dominik

Ministrant ołtarza troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych (kielich, patena, bielizna ołtarzowa). Ponadto posługuje on kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu. Ministrant ołtarza spełnia więc niektóre funkcje przypisane posłudze akolity. Zna dobrze symbolikę oraz rodzaje ołtarza, oraz naczyń oraz szat liturgicznych. Zarówno ołtarz, jak i wszystkie paramenty liturgiczne otacza szacunkiem i troską.

Ministranci ołtarza

Górny rząd:

Dolny rząd:

Kandydaci na lektorów

 1. Piotr Bernatowicz
 2. Filip Fijałkowski
 3. Kryspin Kosel
 4. Piotr Kubas
 5. Adam Niewczas
 6. Marek Samsonowski
 7. Mateusz Skiba
 8. Kacper Zawisza
 9. Mikołaj Maruszak
 10. Dawid Strzelec

Lektor (ministrant Słowa Bożego) poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Formacja lektora przebiega czterotorowo, obejmując formację biblijną, liturgiczną, duchowa i Fonetyczną. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgę lekcjonarza. Żyje zgodnie z czytanym przez siebie Słowem Bożym oraz kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowo. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz śpiewa psalm międzylekcyjny.

Nowi lektorzy

 1. Aleksander Druzic
 2. Kacper Głowacz
 3. Maciej Klepacz
 4. Mateusz Margas
 5. Maciej Ziewiec
 6. Damian Zięba
 7. Maciej Bachurski
 8. Dawid Duraziński
 9. Bartek Pająk
 10. Dominik Pastuszka
 11. Jakub Nowak
 12. Kacper Kosonóg

Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczenie funkcji. Ceremoniarz poznaje najważniejsze zasady liturgiczne, zgłębia ducha całej liturgii poprzez lekturę książek i artykułów, kursy, rekolekcje, a nade wszystko poprzez częste i gorliwe uczestniczenie w liturgii. Zaleca się, by w większych kościołach (np. bazyliki, sanktuaria) ustanowić jednego lub kilku ceremoniarzy.

Mistrzowe Ceremonii 2017

 1. Michał Błędziński
 2. Łukasz Jabłoński
 3. Paweł Kubas
 4. Konrad Kozieł

 

Głównym zadaniem animatora Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej jest budowanie wspólnoty, troska o powierzoną sobie grupę ministrantów, pomoc w prowadzeniu zbiórek formacyjnych, wspieranie duszpasterza odpowiedzialnego za formację służby liturgicznej. Ma odznaczać się głęboką wiarą, zdrową gorliwością, dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz prowadzenia zajęć formacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Powinien stanowić wzór służby dla młodszych ministrantów oraz być dla nich prawdziwym autorytetem. Animatorem zostaje starszy ministrant, który po sakramencie bierzmowania oraz po ukończeniu diecezjalnego kursu animatorskiego został ustanowiony stosownym obrzędem przez biskupa. Sam powinien troszczyć się o swoją stałą formację. Animator może pełnić w liturgii funkcję ceremoniarza (animatora liturgicznego).

Animatorzy:

Animatorzy ministrantów

 1. Mateusz Kalisz
 2. Paweł Klepner
 3. Adam Krzywonos
 4. Paweł Zdziechowicz
 5. Błazej Zieja

Animatorzy starsi

 1. Maciej Ciepliński
 2. Błażej Ziewiec
 3. Gracjan Drabik
 4. Mateusz Orzeł
 5. Maciej Tymiński
 6. Piotr Zdziechowicz
 7. Michał Ziemnicki

Animatorzy studenci

 1. Aleksander Ciołak
 2. Zbigniew Ciołak
 3. Mikołaj Dyk
 4. Bartosz Fijałkowski
 5. Kamil Gacek
 6. Patryk Herc
 7. Maciej Kępa
 8. Piotr Kopciał
 9. Mateusz Kowalczyk
 10. Karol Kubas
 11. Przemysław Kumon
 12. Hubert Lefek
 13. Krzysztof Lefek
 14. Bartłomiej Mróz
 15. Karol Rosołowski
 16. Paweł Salwa
 17. Marcin Słoka
 18. Mateusz Seweryn
 19. Bartosz Ziewiec

Ministranci seniorzy

 1. Łukasz Driański
 2. Andrzej Dziekoński
 3. Artur Grochowina
 4. Andrzej Klamczyński
 5. Rafał Kaczor
 6. Robert Kozieł
 7. Paweł Kwiecień
 8. Szczepan Mróz
 9. Tomasz Ochelski
 10. Andrzej Pabiasz
 11. Wiesław Salwa
 12. Kazimierz Sznaucner
 13. Daniel Topolski
 14. Andrzej Wąchocki
 15. Łukasz Wiącek
 16. Kazimierz Zieja

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą udzielać Komunii św. w kościele – np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych. Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku od 35 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: „zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”. W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

 1. Krzysztof Karkocha
 2. Jerzy Łągiewka
 3. Robert Osowski
 4. Szymon Lipa
 5. Mariusz Błędziński
 6. Zbigniew Bętkowski
ks. Damian Spiżewski

Napisz do Ks. Damiana opiekuna

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com