Home Domowy Kościół

Domowy Kościół

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami:

– codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
– regularne spotkanie ze słowem Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
– codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
– comiesięczny dialog małżeński 
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

Anna i Jacek Nowakowie

Pierwszy Krąg Oazy Rodzin powstał dokładnie 19 listopada 1995 roku.

 

Aktualnie w Kręgu formują 4 małżeństwa:

Zbigniew i Anna Lipcowie

Artur i Agnieszka Kubasowie

Wiesław i Maria Salwowie

Teodora i Leszek Waksmundzcy

Opiekunami byli: ks. Mirosław Nowak i ks. Andrzej Kania, ks. Mariusz Wincewicz, ks. Dariusz Krok, a obecnie od IX 2008 roku Krąg prowadzi ks. Damian Spiżewski.

18-urodziny-oazy-rodzin-mbnp-11

Wspólne zdjęcie z założycielami kręgu: ks. Andrzejem Kanią i ks. Mirosławem Nowakiem oraz księżmi wikariuszami. (listopad 2013 roku) Msza św. jubileuszowa w 18 rocznicę powstania kręgu. (listopad 2013 roku)

18-urodziny-oazy-rodzin-mbnp-13

„Jubileuszowe co nieco” 🙂

Wspólne zdjęcie po Mszy Świętej Dziękczynnej za 25 lat formacji kręgu w Domowym Kościele. 

Data powstania: 24 maja 2010 roku

Anna i Mirosław Śnieguccy 

Krystyna i Paweł Kwiecień – para animatorska

Małgorzata i Paweł Durazińscy

Anna Grochowina

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

Data powstania: 15 kwietnia 2013 roku

Beata i Mariusz Błędzińscy 

Małgorzata i Jarosław Bachurscy – para łącznikowa

Agnieszka i Jacek Kopeć

Agnieszka i Piotr Papaj

Olga i Bartosz Szymańscy

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

3. Krąg Oazy Rodzin

Wspólne zdjęcie po spotkaniu (wrzesień 2014 roku)

 

Data powstania: 1 maja 2014 roku

Karolina i Łukasz Cieśla

Marzena i Krzysztof Derlatka

Justyna i Piotr Gawlik

Monika i Radosław Malinowscy – para animatorska

Beata i Marcin Piasek

Agata i Łukasz Wzorek

ks. Damian Spiżewski – opiekun kręgu

krag-940x705

Wspólne zdjęcie po spotkaniu

VI Krąg Rodzin Domowego Kościoła

Krąg VI Domowego Kościoła powstał 15 kwietnia 2015 roku. W okresie pilotażu krąg tworzyło 6 małżeństw, które prowadziła para pilotująca Jolanta i Wadiusz Chochołowie. Opiekę duszpasterską nad kręgiem od jego powstania do chwili obecnej pełni ks. Damian Spiżewski. Czas pilotażu zakończyło pięć par. Obecnie krąg tworzą małżeństwa: Katarzyna i Marcin Papajowie (para animatorska), Aleksandra i Rafał Przygodowie, Dorota i Grzegorz Skwarlińscy, Magdalena i Michał Walendzikowie

 

VI Krąg Rodzin Domowego Kościoła

Krąg VI Domowego Kościoła powstał 21 maja 2016 roku. W okresie pilotażu krąg tworzyło 6 małżeństw, które prowadziła para pilotująca Jolanta i Wadiusz Chochołowie. Opiekę duszpasterską nad kręgiem od jego powstania do chwili obecnej pełni ks. Damian Spiżewski. Czas pilotażu zakończyło pięć par. Obecnie krąg tworzą małżeństwa: Małgorzata i Mariusz Krawczykowie, Magdalena i Sebastian Piwowarczykowie, Edyta i Grzegorz Przygodowie, Sylwia i Mariusz Walczukowie (para animatorską), Agnieszka i Andrzej Wronowie.

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ……………….. o którą najpokorniej proszę. Amen.

Napisz do Ks. Damiana opiekuna

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com