Grafik Czytań

Data Godz. Komentarz i I czytanie II czytanie i Modlitwa wiernych
X godz. 10:00 Mróz Szczepan Mróz Beata
15 X godz. 10:00 Tomczyńska Małgorzata Śniegucka Anna
22 X godz. 10:00 Sionek Anna Kalinowska Monika
29 X godz. 10:00 Derlatka Janusz Szymańska Olga
XI godz. 10:00 Kwiecien Paweł Kwiecień Krystyna
12 XI godz. 10:00 Rojek Andrzej Kisińska Elżbieta
19 XI godz. 10:00 Babicka Anna Babicki Jarosław
26 XI godz. 10:00 Krysiak Ranata Hamera Łukasz
XII godz. 10:00 Bachurska Małgorzata Hamera Reanata
10 XII godz. 10:00 Mirota Danuta Niewczas Jarosław
17 XII godz. 10:00 Pociecha Wojciech Kędziora Zuzanna
24 XII godz. 10:00 Żylska-Niedopytalska Maria Nosowicz Ryszard
25 XII godz. 10:00 Mróz Szczepan Mróz Beata
31 XII godz. 10:00 Babicka Sylwia Babicki Piotr

Lista Lektorów

 1 Nazwisko i Imię
Babicki Piotr
Babicka Anna
Babicki Jarosław
Babicka Sylwia
Sionek Anna
Krysiak Renata
Dziekońska Marzena
Dziekoński Andrzej
10  Kalinowska Monika
11  Hamera Łukasz
12  Hamera Renata
13  Bachurska Małgorzata
14  Śniegucka Anna
15  Mróz Beata
16  Mróz Szczepan
17  Derlatka Janusz
18  Mirota Danuta
19  Tomczyńska Małgorzata
20  Niewczas Jarosław
21  Szymańska Olga
22  Pociecha Wojciech
23  Kwiecień Paweł
24  Kwiecień Krystyna
25  Rojek Andrzej
26  Kisińska Elżbieta
27  Kędziora Zuzanna
28  Żylska-Niedopytalska Maria
29   Nosowicz Ryszard
30   
31   

Komentarz liturgiczny

Wprowadzenie do liturgii – 8 X 2017

Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane dary. 
Naród Izraelski był wybraną Bożą winnicą, ale został odrzucony, bo nie przyniósł plonu wiary i miłości wobec swego Pana oraz nie przyjął Bożego Syna — Mesjasza. Winnicę swoją Bóg oddał nam, którzy jesteśmy Jego ludem — Jego Kościołem. My także mamy przynosić plon swojej wiary, by nie zasłużyć na odrzucenie, ale dostąpić zbawienia. Jeśli będziemy czynić dobro, staniemy się rzeczywiście ludem Boga i otrzymamy dar Bożego pokoju przez Jezusa Chrystusa, którego Bóg nam posyła.

Modlitwę wiernych czytam tą co jest na ambonie!

Warto wiedzieć

 

Napisz do opiekuna

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com