Home Diakonia Liturgiczna

Diakonia Liturgiczna

Data Godz. Komentarz I czytanie II czytanie
12
III
godz. 10:00 Kwiecień Paweł Mróz Beata Kwiecień Krystyna
godz. 18:00 Hamera Ranata Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata
19
III
godz. 10:00 Rojek Andrzej Prokop Helena Kędziora Zuzanna
godz. 18:00 Mirota Danuta Mróz Szczepan Pociecha Wojciech
26
III
godz. 10:00 Sionek Anna Babicki Piotr Babicka Sylwia
godz. 18:00 Babicka Anna Babicki Jarosław Krysiak Renata
2
IV
godz. 10:00 Kalinowska Monika Dziekońska Marzena Dziekońska Andrzej
godz. 18:00 Bachurska Małgorzata Hamera Ranata Hamera Łukasz
9
IV
godz. 10:00 Derlatka Janusz Śniegucka Anna Tomczyńska Małgorzata
godz. 18:00 Pociecha Wojciech Mirota Danuta Mróz Szczepan
16
IV
godz. 10:00 Kalinowska Monika Niewczas Jarosław Szymańska Olga
godz. 18:00 Krysiak Renata Babicka Anna Babicki Jarosław
23
IV
godz. 10:00 Kwiecień Krystyna Kwiecień Paweł Mróz Beata
godz. 18:00 Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata Hamera Ranata
30
IV
godz. 10:00 Kędziora Zuzanna Rojek Andrzej Prokop Helena
godz. 18:00 Mróz Szczepan Pociecha Wojciech Mirota Danuta
7
IV
godz. 10:00 Babicka Sylwia Sionek Anna Babicki Piotr
godz. 18:00 Krysiak Renata Babicka Anna Babicki Jarosław
14
IV
godz. 10:00 Dziekońska Marzena Dziekońska Andrzej Kalinowska Monika
godz. 18:00 Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata Hamera Ranata

 

Data Godz. Komentarz I czytanie II czytanie
12
III
godz. 10:00 Kwiecień Paweł Mróz Beata Kwiecień Krystyna
godz. 18:00 Hamera Ranata Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata
19
III
godz. 10:00 Rojek Andrzej Prokop Helena Kędziora Zuzanna
godz. 18:00 Mirota Danuta Mróz Szczepan Pociecha Wojciech
26
III
godz. 10:00 Sionek Anna Babicki Piotr Babicka Sylwia
godz. 18:00 Babicka Anna Babicki Jarosław Krysiak Renata
2
IV
godz. 10:00 Kalinowska Monika Dziekońska Marzena Dziekońska Andrzej
godz. 18:00 Bachurska Małgorzata Hamera Ranata Hamera Łukasz
9
IV
godz. 10:00 Derlatka Janusz Śniegucka Anna Tomczyńska Małgorzata
godz. 18:00 Pociecha Wojciech Mirota Danuta Mróz Szczepan
16
IV
godz. 10:00 Kalinowska Monika Niewczas Jarosław Szymańska Olga
godz. 18:00 Krysiak Renata Babicka Anna Babicki Jarosław
23
IV
godz. 10:00 Kwiecień Krystyna Kwiecień Paweł Mróz Beata
godz. 18:00 Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata Hamera Ranata
30
IV
godz. 10:00 Kędziora Zuzanna Rojek Andrzej Prokop Helena
godz. 18:00 Mróz Szczepan Pociecha Wojciech Mirota Danuta
7
IV
godz. 10:00 Babicka Sylwia Sionek Anna Babicki Piotr
godz. 18:00 Krysiak Renata Babicka Anna Babicki Jarosław
14
IV
godz. 10:00 Dziekońska Marzena Dziekońska Andrzej Kalinowska Monika
godz. 18:00 Hamera Łukasz Bachurska Małgorzata Hamera Ranata

NAPISZ JEŚLI MASZ PROPOZYCJE ZMIANY.

Komentarz na 19 III

CZAS REALNY

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus posyła ślepego, aby po pomazaniu oczu umył się w sadzawce Siloam, co oznacza „posłany”. „Posłany” to ja, który widzę konkretne dobro do wykonania, konkretnego człowieka czekającego na mnie. Jestem „posłany” w to miejsce, do tego człowieka (I czytanie).
Każdy dzień ma określoną liczbę godzin. To czas dla mnie do wypełnienia. To czas teraźniejszy – realny. Czas przeszły jest wspomnieniem. Czas przyszły jest możliwością. A prawdziwe jest to, co tu i teraz. Czasem uciekamy w przeszłość, czasem w przyszłość. Teraźniejszość nas „uwiera”. Czasem też wydaje się nam, że uciekniemy przed Panem Bogiem i gdzieś na boku zrealizujemy swój plan.
Tymczasem realna jest tylko teraźniejszość. I realny jest Bóg, który JEST. Jak powiedział Mojżeszowi: „JESTEM, który JESTEM” (Wj 3,14). Wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy w Jego obecności. Pamiętajmy o tym. Otwierajmy się na Niego. Wtedy dostrzeżemy to, co jest owocem jego światłości: prawość, sprawiedliwość i prawdę (II czytanie).

Modlitwę wiernych  przygotowujemy z formularza, który znajduje się na ambonie.

Napisz do opiekuna

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com